Ozdravný pobyt Dolní Dvůr

Ozdravný pobyt v Dolním Dvoře se uskutečnil 27. 1. – 2. 2. 2018. Celkem se zúčastnilo 33 žáků (1 žák z I. stupně a 32 žáků z II. stupně). Nejvíce žáků bylo z 9. třídy.

Během ozdravného pobytu proběhly besedy na téma nebezpečí na horách a první pomoc. Při lyžování byli žáci rozděleni do třech družstev podle osvojených lyžařských dovedností. Tři žáci byli začátečníci, všichni si velice rychle osvojili základní dovednosti a jízdu na vleku. V pondělí a ve středu se uskutečnil celodenní výlet na sjezdovky v Černém Dole pro všechny lyžaře. Žáci se také mohli dobrovolně každý den, kromě středy, zúčastnit večerního lyžování. Odpočinkový den strávili žáci výletem do relaxačního centra. Většina žáků se zúčastnila nácviku běhu na lyžích. Na závěr proběhly závody ve slalomu a běhu. Žáci byli rozděleni na mladší a starší podle výkonnosti a obě kategorie na hochy a dívky. Večer ve čtvrtek proběhlo vyhlášení výsledků a vyhodnocení celého pobytu, včetně chování a úklidu na pokojích.

Fotogalerii si můžete prohlédnout v záložce „Fotogalerie 2017/2018“ nebo zde: Ozdravný pobyt Dolní Dvůr

Organizace: Mgr. Karel Švec