Změna ve vedení ZŠ a MŠ Černčice

K 31. 07. 2018 dochází ke změně ve vedení ZŠ a MŠ Černčice. Dosavadní statutární zástupkyni Mgr. Marii Jirkovskou nahradí od 01. 08. 2018 Mgr. Klára Mašanská.
Na místo dosavadního ředitele ZŠ a MŠ Černčice Mgr. Jiřího Richtera byl konkursní komisí vybrán a Radou obce Černčice jmenován Mgr. Jan Krtička.
V souvislosti s výše uvedeným dojde ke změně e-mailové adresy ředitele ZŠ a MŠ. Platnost e-mailové adresy richter@zscerncice.cz končí k 31. 07. 2018.
Nový kontakt na ředitele ZŠ a MŠ Černčice – reditelzscerncice@gmail.com – vejde v platnost od 01. 08. 2018.