Vyhlášení volného dne (den ředitelského volna)

Ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlašuje z technických a provozních důvodů volný den pro žáky a to

v pátek 21. prosince 2018.

V tento den není v provozu Mateřská škola Černčice a školní jídelna.

Mgr. Jan Krtička, ředitel ZŠ a MŠ Černčice

V Černčicích 14.11. 2018