Zápis do 1. třídy

Zápis dětí do 1. třídy se koná  5. 4. 2019 od 13:00 hod. do 17:00 hod. v učebně číslo 103.

Přinést s sebou:

  • rodný list dítěte,
  • občanský průkaz,
  • průkaz zdravotní pojišťovny.
  • Zastupuje-li dítě jiná osoba než zákonný zástupce, je třeba doložit oprávnění dítě zastupovat.
  • U žáků cizinců je třeba doložit doklad o legálnosti pobytu na území ČR.

Zapsány budou děti narozené do 31. 8. 2013.