Projekt: Stejná šance pro všechny žáky

Příjemce dotace: Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny

Název projektu: Stejná šance pro všechny žáky

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012976

Období realizace: 1. 8. 2019 – 31. 7. 2021

Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_16_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II.

Z finančních prostředků v celkové výši 1.665.860, – Kč hradíme tyto aktivity:

Mateřská škola:

Školní asistent – personální podpora MŠ

Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv pro MŠ

Využití ICT ve vzdělávání v MŠ

Projektový den v MŠ

Osobnostně sociální rozvoj

Základní škola:

Školní asistent – personální podpora ZŠ

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do výuky ZŠ

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ

Koučink

Osobnostně sociální rozvoj

Školní družina:

Školní asistent – personální podpora ŠD

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ

Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání ve ŠD

Využití ICT ve vzdělávání ve ŠD

Projektový den ve ŠD

Osobnostně sociální rozvoj