Informace pro IX. třídu

Od 11. května 2020 bude probíhat příprava na přijímací zkoušky na střední školy pro žáky 9. ročníků základních škol. Podrobné informace Vám podá paní učitelka Karfilátová. Pro osobní přítomnost ve škole je nezbytné čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách školy v sekci rodiče nebo je ke stažení zde: Stáhnout čestné prohlášení. Pokud nemáte možnost si jej vytisknout, můžete si ho vyzvednout osobně u paní Stránské v pracovních dnech od 8.30 do 10.30 hod. nebo po tel. domluvě na telefonním čísle 415 676 118.