Informace pro rodiče a zákonné zástupce žáků 1. stupně

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
pokud Vaše dítě nastupuje 25. května prezenční výuku, prosíme o přečtení a dodržení následujících pokynů.
 
V pondělí 25. května přijdou žáci hlavním vchodem do budovy školy, která se otevírá v 7.00 hod. Do budovy školy vstupují žáci bez doprovodu jiných osob. U vchodu použijí připravenou dezinfekci a dbají pokynů pedagogického pracovníka školy. Nezapomeňte čestné prohlášení (pro jistotu bude připraveno k vyplněni před hlavním vchodem). Před vstupem do učebního pavilonu použijí znovu dezinfekci, která bude rovněž u vchodu do učebního pavilonu připravena. Dopolední část začíná v 7.45 a končí v 11.25 hod. Obědy budou probíhat dle pokynů pedagogických pracovníků školy v čase od 11.30 do 12.30 hod. (časy obědů skupin budou upřesněny první den prezenční „výuky“). Pokud žáci nebudou pokračovat v odpolední části, tak po skončení dopolední části odchází z budovy školy bez zbytečného odkladu (pokud budete dítě osobně přebírat, nevstupujte do budovy školy). Žáci, kteří budou pokračovat v odpolední části, budou vyzvedáváni dle pokynů, které budou vyvěšeny u hlavního vchodu (pravděpodobně přes mobil školní družiny). Všichni žáci budou mít na každý den minimálně dvě roušky a svůj uzavíratelný obal pro odložení použitých roušek. 
 
V případě dotazů volejte telefonní číslo 777 642 470 nebo pište email na adresu reditel@zscerncice.cz  
 
 
                                                        Vedení ZŠ a MŠ Černčice