Upozornění pro žáky II. stupně

Ve středu 2. 9. 2020 budou třídní učitelé vybírat všechny učebnice z loňského školního roku a zároveň budou rozdány učebnice pro nový školní rok.