Informace ke školní jídelně v době distanční výuky

Provoz školní jídelny není přerušen. Žákům je umožněn odběr obědů v rámci školního stravování (za dotovanou dobu) i v době distanční výuky. Žáci si musí obědy přihlásit telefonicky nebo online nejpozději do 7.00 hod. téhož dne. 

Žáci 1. stupně mohou na obědy docházet v době od 11.30 do 12.15 hod., žáci 2. stupně od 12.20 do 13.00 hod.