Distanční výuka

Vážení rodiče, zákonní zástupci, milí žáci,
 
1) Hlavním komunikačním kanálem v době distanční výuky je školní email a aplikace Google Classroom a Google Meet. 
Pokud máte problém se školním emailem nebo máte zájem o školní tablet kontaktujte přímo mě na email: reditel@zscerncice.cz nebo na tel.: 777 642 470
 
2) Distanční výuka je nově od tohoto školního roku povinná. Pokud se nemůžete účastnit např. videokonference nebo nemůžete odevzdat práci včas, musí být vše řádně omluveno.
 
3) Není v našich silách učit on-line od 7.45 do 14.45 hod. – vše je realizováno tak, aby nevznikaly problémy organizační a také tak, aby si vyučující nebyli nuceni brát OČR.
 
4) Pokud máte další otázky a řešíte problémy s distanční výukou, obraťte se emailem na vyučujícího nebo třídní učitelku. Všechny emaily na pedagogické zaměstnance jsou ve tvaru jméno.prijmeni@zscerncice.cz (např. jan.novak@zscerncice.cz)
 
Všem Vám přeji především pevné zdraví, nervy a trpělivost.
Při vzájemné komunikaci vás prosím o dostatečnou míru tolerance, pochopení a vzájemného respektu.
 
Mgr. Jan Krtička, ředitel školy
reditel@zscerncice.cz
tel.: 777 642 470