Distanční výuka

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

pro bezproblémovou výuku on-line musíme připomenout důležité body, bez kterých se nám nebude dařit vzájemně spolupracovat a komunikovat.

1) Distanční výuka je nově ze zákona povinná!

2) Pokud se z jakéhokoliv důvodu nemůžete účastnit videokonference, je bezpodmínečně nutné vše řádně omluvit zákonným zástupcem. PŘI KAŽDÉ VIDEOKONFERENCI MÁ ŽÁK ZAPNUTOU KAMERU!!

3) Především pro druhý stupeň – pokud domácí úkol není odsouhlasen vyučujícím, je to stejné jako kdybyste domácí úkol neodevzdali.

4) ŠKOLNÍ EMAIL MUSÍTE ALESPOŇ JEDNOU DENNĚ KONTROLOVAT KAŽDÝ PRACOVNÍ DEN!

5) BĚHEM DISTANČNÍ VÝUKY PROBÍHÁ HODNOCENÍ ŽÁKŮ TAKÉ VE ŠKOLE ONLINE.

Pokud máte problém technického rázu, neváhejte kontaktovat ředitele školy na email reditel@zscerncice.cz nebo tel. čísle 777 642 470

Přejeme pevné zdraví a trpělivost

ZŠ a MŠ Černčice