Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

 v sekci Základní škola – Dokumenty školy je nově zařazen dodatek ke školnímu řádu, který se týká distanční výuky.