Zápis do prvního ročníku základní školy pro školní rok 2021/2022

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v souvislosti s mimořádnými opatřeními

Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření

onemocnění COVID-19  a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu

vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022.

 

Možnosti podání žádosti o přijetí/odkladu k základnímu povinnému vzdělávání:

  • Fyzicky v pátek 9. 4. 2021 v době od 13.00 do 17.00 hod. Osobním podáním bez přítomnosti dítěte (nutno předložit občanský průkaz a rodný list dítěte). 

nebo od 9. 4. 2021 do 30. 4. 2021

  • poštou (s doručenkou) na adresu:                                       ZŠ a MŠ Černčice, Fűgnerova 424, Černčice 439 01
  • datovou schránkou – ID datové schránky:                           bnkjss4
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem:                reditel@zscerncice.cz

 Dokumenty (žádost o přijetí a žádost o odklad) lze stáhnout na stránkách školy www.zscerncice.cz v sekci ZÁPIS.

V případě dotazů pište email na adresu: reditel@zscerncice.cz nebo telefonicky na tel. čísle: 777 642 470.

 

V Černčicích 11. 3. 2021                                                 Mgr. Jan Krtička, ředitel školy