Výuka od pondělí 12. dubna 2021

Od pondělí 12. dubna do pátku 16. dubna 2021 budou ve škole přítomny třídy I.A, II.A, III.A a IV.A dle rozvrhu bez odpoledního vyučování; třídy I.B, II.B, III.B, IV.B a V. třída budou v tomto týdnu nadále na distanční výuce.
V následujícím týdnu od pondělí 19. dubna do pátku 23. dubna 2021 budou ve škole přítomny třídy I.B, II.B, III.B, IV.B a V. třída dle rozvrhu bez odpoledního vyučování; třídy I.A, II.A, III.A a IV.A budou v tomto týdnu na distanční výuce.
 
Nezapomeňte žáky vybavit dostatečným množstvím roušek nebo respirátorů a také odpovídajícímu množství uzavíratelných obalů.
 
Žáci druhého stupně zůstávají i nadále na distanční výuce.
 
ŠD
Školní družina bude od pondělí 12. dubna 2021 plně v provozu pro přítomné třídy prvního stupně.
 
ŠJ
Školní jídelna bude v provozu pro přítomné třídy. Obědy jsou přítomným žákům automaticky přihlášeny. Pro změnu volejte tel. číslo  415 676 147 nebo pište email na jidelna@zscerncice.cz
 
Testování
Je naší naprostou prioritou, aby testování bylo pro děti a žáky přirozené, bez stresu a v dobré atmosféře. Testovat budeme vždy v pondělí a ve čtvrtek neinvazivními testy.
Žáky si od Vás ráno převezmeme v prostorách šaten a pak vše nechejte na nás. Ve třídách, kde testování proběhne, budou přítomny paní učitelky, vychovatelky školní družiny, asistentky a také vedení školy. Jsme pevně přesvědčeni, že vše bezproblémově zvládneme a testování se dočasně stane přirozenou součástí školní docházky.
 
Více informací o testování zde: https://testovani.edu.cz/pro-rodice  
Leták pro rodiče zde: 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-rodice-6-4-21f.pdf 
Pro žáky leták zde: 
https://testovani.edu.cz/files/testovani-letak-pro-zaky-6-4-21.pdf
Leták o testování zde:
https://testovani.edu.cz/files/testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf
 
Výjimku z testování mají žáci, kteří prodělali Covid 19 a zároveň neuplynula lhůta 90 dní od nákazy (nutné doložit potvrzením od ošetřujícího lékaře žáka).
 
Podrobnější informace Vám v brzké době poskytnou třídní učitelky a také můžete kontaktovat přímo mě na telefonním čísle: 777 642 470 nebo emailem: reditel@zscerncice.cz  
 
Na všechny se moc těšíme!!
 
Mgr. Jan Krtička, ředitel školy