Oznámení ŠJ – výplata přeplatků za stravné

Výplata přeplatků za stravné proběhne k datu 28. 7. 2021.