Organizace 1. školního dne pro 2. až 9. ročníky

1. září 2021 proběhne v 7.45 hod. slavnostní zahájení nového školního roku. První den přijdou žáci bez aktovek a proběhne pouze jedna vyučovací hodina od 7.45 do 8.30 hod.
 
Letošní začátek školního roku se neobejde bez povinného testování. Testování bude probíhat v podobném duchu jako loňský školní rok a to 1. září, 6. září a 9. září – o dalším postupu nemáme zatím žádné informace. Testování nepodstupují žáci, kteří jsou 14 dní po dokončeném očkování nebo prodělaném onemocnění covid-19 (neuplynulo více jak 180 dní od prvního pozitivního testu) případně žák, který doloží negativní výsledek testu z oficiálního odběrového místa.
Pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit prezenční výuky za přísnějších podmínek stanovených MZd (respirátor po celou dobu přítomnosti ve škole).