Oznámení školní jídelny

Z důvodů zvyšujících se cen potravin jsme nuceni přistoupit ke zvýšení cen obědů v termínu od 1. 11. 2021. Nadále chceme zachovat kvalitu všech připravovaných jídel a zároveň nás ke zdražení nutí výživová norma dle vyhlášky MŠMT (Vyhláškou o školním stravování č. 107/2005 Sb.). Pro plátce přes inkaso je nutné navýšit limit v bance.

CENY  OBĚDŮ  PODLE  KATEGORIÍ k 1. 11. 2021

MŠ 6 let  přesnídávka 10 Kč
   oběd 21 Kč
   svačina   9 Kč
   celodenní 40 Kč
MŠ 7 let  přesnídávka 11 Kč
   oběd 23 Kč
   svačina 10 Kč
   celodenní 44 Kč
 ZŠ  7-10 let oběd 26 Kč
   11-14 let oběd 28 Kč
   15 let a více 29 Kč
 Zaměstnanci ZŠ a MŠ   22 Kč
 Zaměstnanci OÚ   30 Kč
 Důchodci   40 Kč
 Cizí strávníci   54 Kč
 Důchodci (býv. zam. DUCZ)   32 Kč
 Důchodci (býv. zam. DUZA)   43 Kč

ZÁLOHY  NA  MĚSÍC

 Žáci ZŠ  7-10 let 520 Kč
 Žáci ZŠ  11-14 let 560 Kč
 Žáci ZŠ  15 let a více 580 Kč
 MŠ  6 let 800 Kč
 MŠ  7 let 880 Kč
 Zaměstnanci MŠ a ZŠ   440 Kč