Screeningové testování žáků – 8. 11. a 15. 11. 2021

Vážení zákonní zástupci, milí žáci,

dne 8. 11. a 15. 11. 2021 proběhne v základní škole screeningové testování žáků. Žáci budou testováni neinvazivními antigenními testy.

Test nepodstupují osoby, které:

1) Doloží negativní výsledek testu z odběrového místa (antigenní test ne starší více jak 24 hod., v případě PCR testu ne starší 3 dnů).

2) Prodělali onemocnění covid-19 a zároveň neuplynulo více jak 180 dní od prvního pozitivního testu (písemné potvrzení).

3) Jsou ve více jak 14 denní lhůtě po dokončeném očkování (písemné potvrzení).

Pokud se žák screeningovému testování nepodrobí, bude se moci prezenční výuky účastnit, ale za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví (použití ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat apod.).

Více informací a dotazy telefonicky na čísle 777 642 470 – Mgr. Jan Krtička

 

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

 

                                            Kolektiv ZŠ a MŠ Černčice