Organizace školního roku

Školní rok 2018/2019

 03. 09. 2018 pondělí Zahájení školního roku 2018/2019
 04. 09. 2018 úterý Třídní schůzka MŠ – od 15:30 hod.
 12. 09. 2018 středa Třídní schůzky (pouze 1. ročníky) – od 15:30 hod.
 28. 09. 2018 pátek Státní svátek – Den české státnosti
 24. 10. 2018 středa Čtvrtletní pedagogická rada
 29. 10. 2018 – 30. 10. 2018 Podzimní prázdniny –  MŠ a ŠJ mimo provoz 
 06. 11. 2018 úterý Třídní schůzky – I. stupeň od 15:00 hod., II.. stupeň od 15:30 hod.
 22. 12. 2018 – 02. 01. 2019 Vánoční prázdniny 
 16. 01. 2019 středa Pololetní pedagogická porada
 26. 01. 2019 – 01. 02. 2019 Lyžařský výcvik
 31. 01. 2019 čtvrtek Ukončení vyučování v 1. pololetí 
 01. 02. 2019 pátek Jednodenní pololetní prázdniny
 11. 02. 2019 – 17. 02. 2019 Jarní prázdniny 
 18. 04. 2019 – 19. 04. 2019 Velikonoční prázdniny –  MŠ a ŠJ mimo provoz 
 22. 04. 2019 pondělí Velikonoční pondělí –  MŠ, ŠJ mimo provoz 
 24. 04. 2019 středa Pedagogická porada (3. čtvrtletí)
 25. 04. 2019 čtvrtek Třídní schůzky – I. stupeň od 15:00 hod., II.. stupeň od 15:30 hod.
 19. 06. 2019 středa Závěrečná pedagogická rada
 28. 06. 2019 pátek Ukončení vyučování v 2. pololetí
 29. 06. 2019 – 01. 09. 2019 Hlavní prázdniny