Organizace školního roku

Školní rok 2021/2022

 01. 09. 2021 středa Zahájení školního roku 2021/2022
 02. 09. 2021 čtvrtek Třídní schůzka MŠ – od 16:00 hod. hod.
 08. 09. 2021 středa Třídní schůzky (pouze 1. ročníky) – od 15:30 hod.
 27. 10. 2021 – 29. 10. 2021 Podzimní prázdniny 
 24. 11. 2021 středa Čtvrtletní pedagogická rada
 30. 11. 2021 úterý Třídní schůzky – I. stupeň od 15:00 hod., II.. stupeň od 15:30 hod.
 23. 12. 2021 – 02. 01. 2022 Vánoční prázdniny 
 19. 01. 2022 středa Pololetní pedagogická porada
 31. 01. 2022 pondělí Ukončení vyučování v 1. pololetí – vydání vysvědčení
 04. 02. 2022 pátek Jednodenní pololetní prázdniny
 07. 03. 2022 – 13. 03. 2022 Jarní prázdniny 
 14. 04. 2022  čtvrtek Velikonoční prázdniny 
 18. 04. 2022 pondělí Velikonoční pondělí 
 20. 04. 2022 středa Pedagogická porada (3. čtvrtletí)
 26. 04. 2022 úterý Třídní schůzky – I. stupeň od 15:00 hod., II.. stupeň od 15:30 hod.
 22. 06. 2022 středa Závěrečná pedagogická rada
 30. 06. 2022 čtvrtek Ukončení vyučování v 2. pololetí
 01. 07. 2022 – 31. 08. 2022 Hlavní prázdniny