Pravidla odchodu, omluvenka

Na začátku školního roku rodiče vyplní zápisní lístek z obou stran. Důraz je kladen na správné vyplnění ODCHODŮ DĚTÍ – s kým či samostatně, uvedení správného telefonního čísla na kontaktní osobu.

Vyzvedávání dětí

Omluvenka ze školní družiny

  • využití telefonu u vchodových dveří budovy ZŠ
  • rodiče se nemohou na odchodu ze ŠD domlouvat s dětmi telefonicky
  • odchod ze ŠD mimo uvedený termín v zápisovém lístku je možný pouze s písemným souhlasem nebo osobním vyzvednutím dítěte
  • z důvodu plánované výchovné činnosti dodržujte časy odchodů dětí
  • tiskopis „Zmocnění odvádění dítěte“ (jiná osoba, sourozenec) dostane každé dítě