Dokumenty školy

Školní řád

Dodatek ke školnímu řádu – distanční výuka

Školní vzdělávací program

Návrh rozpočtu na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu 2022 – 2024

Příspěvek na činnost ZŠ a MŠ na rok 2021

Provozní řád víceúčelového hřiště

Docházka a omlouvání žáků

Hodnocení žáků

Inspekční zpráva 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVY

Přílohy uveřejněných zpráv nejsou součástí prezentace na webových stránkách školy. V případě zájmu jsou tyto přílohy k nahlédnutí u ředitele školy, u zřizovatele či ve Školské radě.

Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2020/2021

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2020


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2019/2020


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2018/2019

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2018


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2017/2018

Závěrečné hodnocení prospěchu a chování 2017/2018

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2017


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2016/2017

Závěrečné hodnocení prospěchu a chování 2016/2017

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2016


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2015/2016

Závěrečné hodnocení prospěchu a chování 2015/2016

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2015


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2014/2015

Závěrečné hodnocení prospěchu a chování 2014/2015

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2014


Výroční zpráva o činnosti ZŠ a MŠ 2013/2014

Závěrečné hodnocení prospěchu a chování 2013/2014

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ a MŠ Černčice 2013