Základní informace

Vítáme Vás na oficiálních stránkách Základní školy a Mateřské školy v Černčicích. Najdete zde kompletní informace o naší škole.
Název školy:

Základní škola a Mateřská škola Černčice

Sídlo školy:

Fügnerova 424, Černčice, 439 01

Důležité kontakty a údaje:

IČO: 61357537

REDIZO 600083071

Bank. spojení: 3267930227/0100

ID datové schránky: bnkjss4

Ředitel ZŠ a MŠ: Mgr. Jan Krtička – tel. 415 676 012, e-mail: reditelzscerncice@gmail.com

Zástupce ZŠ a MŠ: Mgr. Klára Mašanská – tel. 415 676 118, e-mail: zastupce@zscerncice.cz

Účetní ZŠ a MŠ: Erzsébet Stránská – tel. 425 676 118, e-mail: stranska@zscerncice.cz

Zřizovatel: Obec Černčice, Jirásková 223, IČO: 00 556 271

Základní škola a Mateřská škola Černčice je integrovaným zařízením (právní subjektivita byla přiznána k 1.1.1995), které zajišťuje nepovinnou předškolní výchovu dětí 3 – 6 letých a povinnou školní docházku žáků I. a II. stupně ZŠ.

Zaměření školy:

Ve smyslu obecném jsou výchovně vzdělávací i ostatní činnosti zajišťovány následovně:

Mateřská škola poskytuje odpovídající péči v oblasti psychického vývoje dítěte, sociálních vztahů a v oblasti kulturních, tělesných i zdravotních návyků.

I. stupeň ZŠ vychází ze zásady, že výchova má převládat nad výukou – základem je pak tzv. TRIVIUM – čtení s porozuměním, psaní a počítání. Žáci si dále osvojují zákadní vědomosti, dovednosti, stejně jako návyky v oblastech přírodovědy a vlastivědy, v oblasti výchovy tělesné, pracovní a estetické, přičemž jsou vedeni k odpovědnosti za své jednání.

II. stupeň ZŠ klade důraz na rozvoj osobnosti, s ohledem na individuální vlastnosti a schopnosti konkrétního žáka.

Školní družina zajišťuje a poskytuje výchovně vzdělávací činnosti žáků I. stupně ZŠ v době mimo vyučování, s jednoznačnou převahou rekreačních, zájmových a odpočinkových aktivit.