Rozvrhy hodin

Platnost od 2. 9. 2019 

1. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí  Čj M Hv Čj        
Úterý M Tv Čj Prv        
Středa Čj M Vv Čj         
Čtvrtek Čj M Čj Tv        
Pátek  Čj  Prv  Pč Čj        

 

1. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí  Čj M Prv  Čj         
Úterý  Čj Tv M Čj         
Středa  Čj M  Čj Hv        
Čtvrtek Čj Tv Prv        
Pátek Čj M Vv Čj        

 

2. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Prv ČJ        
Úterý M Čj Vv Tv Čj      
Středa Čj M Čj        
Čtvrtek M Čj Prv Čj Tv      
Pátek Čj Hv M Čj        

 

2. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Tv Prv Čt       
Úterý Čj M Čj Vv        
Středa Čj M Čj Tv      
Čtvrtek Čj M Hv Čj        
Pátek Čj M Prv Čj        

 

3. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Prv Aj Tv      
Úterý Čj M Hv Aj Čj      
Středa Čj M Prv  Čj      
Čtvrtek Čj M Vv Čj        
Pátek Aj Tv Čj M Čj      

 

3. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20  12:30-13:15 13:05-13:50  14:00-14:45
Pondělí Čj Tv Aj M Prv      
Úterý Čj M Čj Hv      
Středa Čj M Aj Prv  Čj      
Čtvrtek Aj Čj M Čj        
Pátek Čj Tv M Vv Čj      

 

4. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Čj Aj Vl      
Úterý Čj M Čj Hv      
Středa M Aj Tv Čj Pč/Inf Inf/Pč    
Čtvrtek Čj M Čj Vv  Vv      
Pátek Aj M Tv Čj      

 

5.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Aj Pč/Inf      
Úterý Čj M Tv Aj     Inf/Pč Čj
Středa Čj M Hv Tv Vl      
Čtvrtek M Čj Vv Vv  Tv    
Pátek Čj M Vl Čj Aj      

 

6. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M Aj Čj Tvd/Vkzh Z   Pč/Inf Inf/Pč
Úterý Čj D M F Tvh/Vkzd     Ov
Středa Aj Čj Vv Vv Hv    
Čtvrtek Čj D F M   Tvh  
Pátek Tvd M Aj Čj Z      

 

6.  B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M Čj Aj Tvd/Vkzh F      
Úterý Čj M D Tvh/Vkzd   Ov Pč/Inf
Středa M Čj Aj F Hv Z    
Čtvrtek Čj D Pč/Inf Z   Tvh  
Pátek Tvd M Čj Aj Vv Vv    

 

7.  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Nj 1/2 M Čj D Hv   Sh/Vč Sh/Vč
Úterý Tvd Aj Čj Pč/Nj Z   Tvh  
Středa Čj M D Aj Vv    
Čtvrtek Tvd/Tvh M Nj/Pč Z F   Ov Vv
Pátek Nj 1/2 Čj M Aj F    

 

8. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Aj Ch Z M Čj   Hv Ov
Úterý M F D Sp/Inf   Nj Tvh
Středa D Tvd/Vkzh Aj F Čj Ch    
Čtvrtek M Nj Tvh/Vkzd Čj   Vv Tvd
Pátek M Čj Aj Za/Tč Za/Tč  Z    

 

8. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Aj F Čj D   Z Hv
Úterý M Čj Aj F Ch   Ov Tvh
Středa Čj Tvd/Vkzh M Ch D Nj    
Čtvrtek Z M Tvh/Vkzd Sp/Inf Aj   Tvd
Pátek M Čj Nj Za/Tč Za/Tč Vv    

 

9. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Tvh Čj M Sp/Inf Aj   Ov
Úterý Aj M Ch Čj F   Svs/Pp Svs/Pp
Středa Tvd Čj M D Z Tvh SzM/SzČj  
Čtvrtek Ch Čj M Nj/Rj Nj/Rj   F Vv
Pátek Tvd Aj Hv D Z