Rozvrhy hodin

Platnost od 3. 9. 2018

1. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50  14:00-14:45
Pondělí  Čj M Čj Prv        
Úterý M Čj Čj         
Středa  Čj Tv Hv Čj         
Čtvrtek  M Tv Vv Čj        
Pátek  Čj  M  Čj Prv        

 

1. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí  Čj Hv  Čj         
Úterý  M Čj Prv Čj         
Středa  Čj M  Pč Čj        
Čtvrtek M Tv Čj Prv         
Pátek Tv Čj Čj Vv        

 

2. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Prv Vv Čt       
Úterý Čj Čt/Ps M Hv        
Středa Čj M Prv Čt/Ps Tv      
Čtvrtek Čj M Čt        
Pátek Čj M Tv Čt        

 

2. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Prv Vv Čt       
Úterý Čj M Tv Čt/Ps         
Středa Čj M Prv Čt Tv      
Čtvrtek Čj M Čt/Ps        
Pátek Čj M Hv Čt        


3. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20  12:30-13:15 13:05-13:50  14:00-14:45
Pondělí Čj M Čt Prv Hv      
Úterý M Aj Čj Vv Čt      
Středa Čj M Prv Tv  Čt/Ps      
Čtvrtek M Čj Aj Čt/Ps      
Pátek Čj Aj M Tv        

 

4. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Hv     Vv   Vv
Úterý Čj Tv M Čt Aj      
Středa Čj Inf/Pč M Vl AJ      
Čtvrtek M Čj Tv  Čj sl.      
Pátek Čj M Pč/Inf Aj Čt      

 

5. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M Čj Vl Aj Čj      
Úterý Čj M Vv  Vv   Tv  
Středa M Aj Čj        
Čtvrtek Čj M Hv Vl Čj  Tv   Inf 1/2
Pátek Aj M Čj Inf 1/2      

 

5. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Hv Inf 1/2      
Úterý Čj M Vl Aj     Čt  Tv 
Středa Čj M Aj Vv Vv     
Čtvrtek Čj M Vl  Inf 1/2      
Pátek Čj M Čj Aj Tv      

 

6. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M Čj Tvd/Infh D Aj   Vv Vv
Úterý M Čj Tvh/Infd Hv      
Středa Aj Čj Vkzh/Tvd M F D    
Čtvrtek Čj Z Tvh/Vkzd Aj      
Pátek Čj M F Ov Z    

 

7. A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj Aj M Tvh/Zd   Sh/Vč Sh/Vč
Úterý Nj F Aj M Tvd      
Středa M D Čj Hv Tvh     
Čtvrtek Z Aj F Čj Nj   Vv Vv
Pátek M Tvd/Zh Čj Ov D Př     

 

7. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M D Čj Tvh/Zd   Ov
Úterý Z Aj M Čj Tvd      
Středa Nj F D M Hv Tvh    
Čtvrtek M Čj Nj Aj   Vč/Sh Vč/Sh
Pátek Aj Tvd/Zh Čj F Vv  Vv    

 

8. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Rj/Nj Tvd/Vkzh Čj Vkzd/Tvh Ch   Z
Úterý Aj M Čj D F   Tč/Za Tč/Za
Středa Tvd M Aj Ch Rj/Nj Ov    
Čtvrtek Tvh Čj M Hv D   Inf/Sp F
Pátek Čj Aj M Z Vv    

 

9. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Tvd Rj/Nj M Aj Ov   Z F
Úterý Tvh Ch M Čj   Svs/Spp Svs/Spp
Středa D Čj Inf/Sp Rj/Nj M Aj    
Čtvrtek Čj M Ch D Tvd   F Hv
Pátek Čj Aj Z Vv Tvh