Zájmové útvary

Školní rok 2018/2019

Výtvarně – dramatický Mgr. A. Nováková středa  13:00 – 13:45 I. , II., III.
Zpěvohrátky Mgr. Gabrielová středa 13:00 – 13:45 I. , II., III.
Anglický jazyk Mgr. Hetzerová pondělí 12:00 – 12:45 I.
úterý 12:50 – 13:35 II.
Základy práce s PC Ing. Čekalová středa 13:00 – 13:45 III.
Turistický Mgr. Ullmannová, Ogieglová víkend, svátky, prázdniny    
Mladý zdravotník Mgr. M. Nováková středa 13:00 – 13:45 I. stupeň
Florbal Mgr. Švec středa 13:30 – 14:15 VI., VII.
čtvrtek 14:45 – 15:30 VIII., IX.
pátek 14:00 – 14:45 III. – V.
Žurnalistický – školní noviny Mgr. Hoblíková pátek (1 x za 14 dní) 13:20 – 14:15 II. stupeň
Projekt „Sportuj ve škole“  Mgr. Švec pondělí 12:20 – 13:05 IV. – ŠD
pátek 13:15 – 14:00 III. – V. – ŠD