Tvorba žáků

Tvorba žáků ve školním roce 2016/2017

Česká republika Projekt žáků 9. ročníku: zeměpis – výtvarná výchova

 

Tvorba žáků ve školním roce 2015/2016

My monster V rámci hodiny anglického jazyka si žáci 5. třídy podle svých představ vytvořili svoji příšeru, kterou následně popisovali.
Communication  Žáci 5. třídy vytvářeli projekt na téma „Komunikace“.
Rýmovačky  Rýmovačky žáků 5. třídy z hodiny českého jazyka.