Personální složení

 
Školní rok 2021/2022
 Ředitel ZŠ a MŠ  Mgr. Jan Krtička
 Statutární zástupce ŘŠ  Mgr. Klára Mašanská
 Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu-MŠ  Danuše Polcarová

 

Třídní učitelé 

 

 Mgr. Monika Křížková
I. A
 Mgr. Pavlína Gabrielová I. B
 Mgr. Alena Nováková
II. A
 Mgr. Lenka Hnilicová
II. B
 Mgr. Martina Čechová
III. A
 Mgr. Lenka Ullmannová III. B
 Mgr. Jitka Mračková IV. A
 Mgr. Radka Hetzerová
IV. B
 PaedDr. Jana Mejzlíková V. A
 Bc. Lenka Hellerová V. B
 Mgr. Ivana Zakouřilová VI. A
 Ing. Lenka Čekalová VI. B
 Mgr. Eva Karfilátová VII. 
 Mgr. Jana Vokrouhlíková VIII. A
 Mgr. Lucie Hoblíková VIII. B
 Mgr. Lenka Princlíková IX.

 

 Bez třídnictví

 Mgr. Věra Řeřichová  Mgr. Jana Vlčková

 

 Mgr. Veronika Benková  Bc. Lenka Martincová

 

 Asistentky ped. ZŠ

 Kateřina Petrů  Bc. Soňa Hájek
 Bc. Martina Boublíková Ing. Markéta Ploranská
 Miluše Moučková  

 

 Učitelky MŠ

 Anna  Ulrichová
 Alena Mračková
 Michaela Štrbová, DiS.
 Olga Štrbová, DiS.
 Jana Balonová

 

 Vychovatelky ŠD

 Hana Hrušková  vedoucí vychovatelka
 Mgr. Jana Kotálová
 Věra Karasová
 Mgr. Radka Milotová

 

 Účetní ZŠ a MŠ  Erzsébet Stránská

 

 Školník ZŠ a MŠ  Petr Tománek

 

 Uklízečky      Lenka Hanzlíčková  MŠ 
 Bohuslava Uhlířová  
 Lada Vaňková
 Vlasta Mindlová
 Olga Koubová

 

 Školní jídelna  Martina Koubková
 vedoucí ŠJ
 Simona Ouzká  vedoucí kuchařka
 Kamila Peterová
 Jana Šourová
 Věra Bílková
 Eva Vokáčová
 Andrea Šrámková

 

Vrátnice  Lenka Chudobová

 

Správci kabinetů Čj + Hv Mgr. Lenka Princlíková
M Mgr. Eva Karfilátová
Vv Mgr. Lucie Hoblíková
D + Ov + Rv Mgr. Věra Řeřichová
Př + Ch Mgr. Ivana Zakouřilová
Pp PaedDr. Jana Mejzlíková
Cizí jazyky Bc. Lenka Hellerová
Z Mgr. Jana Vokrouhlíková
Kabinet 1. stupeň Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Mgr. Jana Vlčková
Tv Mgr. Veronika Benková
ŠD Hana Hrušková

 

Sklady, učebny a ostatní místnosti Danuše Polcarová
ŠD Hana Hrušková
Hudebna Mgr. Lenka Princlíková
Cvičná kuchyňka Mgr. Jana Vlčková
Počítačové učebny Ing. Lenka Čekalová
Učebna F + Ch Ing. Lenka Čekalová
Učebnice 1. stupeň Mgr. Martina Čechová
Učebnice 2. stupeň Mgr. Lenka Princlíková
Školní potřeby Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Zdravot. materiál Mgr. Alena Nováková