Personální složení

 
Školní rok 2018/2019
 Ředitel ZŠ a MŠ  Mgr. Jan Krtička
 Statutární zástupce ŘŠ  Mgr. Klára Mašanská
 Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu-MŠ  Danuše Polcarová

 

Třídní učitelé 

 

 Mgr. Jitka Mračková
I. A
 Mgr. Radka Hetzerová I. B
 Mgr. Alena Nováková
II. A
 Mgr. Pavlína Gabrielová
II. B
 Mgr. Lenka Ullmannová
III.
 Mgr. Milena Nováková IV. 
 Mgr. Martina Čechová V. A
 PaedDr. Jana Mejzlíková
V. B
 Mgr. Lenka Princlíková VI.
 Mgr. Ivana Zakouřilová VII. A
 Ing. Lenka Čekalová VII. B
 Mgr. Eva Karfilátová VIII.
 Mgr. Jana Vokrouhlíková IX.

 

 Bez třídnictví

 Mgr. Věra Řeřichová  Mgr. Lucie Hoblíková
 Mgr. Karel Švec  Mgr. Marie Jirkovská
 Mgr. Veronika Studená
 

 

 Učitelky MŠ

 Anna  Ulrichová
 Alena Mračková
 Olga Bolhová
 Olga Štrbová, DiS.
 Jana Balonová

 

 Vychovatelky ŠD

 Hana Hrušková  vedoucí vychovatelka
 Mgr. Jana Kotálová
 Věra Karasová

 

 Účetní ZŠ a MŠ  Erzsébet Stránská

 

 Školník ZŠ a MŠ  Petr Tománek

 

 Uklízečky      Eva Vokáčová  MŠ – částečný úvazek
 Bohuslava Uhlířová  
 Lada Vaňková
 Marcela Dvořáková
 Olga Koubová

 

 Školní jídelna  Martina Koubková
 vedoucí ŠJ
 Simona Ouzká  vedoucí kuchařka
 Kamila Peterová
 Jana Šourová
 Věra Bílková
 Eva Vokáčová  částečný úvazek

 

VPP  Vlasta Mindlová

 

Správci kabinetů Čj + Hv Mgr. Lenka Princlíková
M Mgr. Eva Karfilátová
Vv Mgr. Klára Mašanská
D + Ov + Rv Mgr. Věra Řeřichová
Př + Ch Mgr. Ivana Zakouřilová
Pp PaedDr. Jana Mejzlíková
Cizí jazyky Ing. Lenka Čekalová
Z Mgr. Jana Vokrouhlíková
Kabinet 1. stupeň Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Tč + F + Tv Mgr. Karel Švec
ŠD Hana Hrušková

 

Sklady, učebny a ostatní místnosti Danuše Polcarová
ŠD Hana Hrušková
Hudebna Mgr. Lenka Princlíková
Cvičná kuchyňka Mgr. Lenka Princlíková
Počítačová učebna Ing. Lenka Čekalová
Knihovny Mgr. Jitka Mračková
Mgr. Radka Hetzerová
Učebna F + Ch Mgr. Karel Švec
Učebnice 1. stupeň Mgr. Milena Nováková
Učebnice 2. stupeň Mgr. Lenka Princlíková
Školní potřeby Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Zdravot. materiál Mgr. Milena Nováková