Personální složení

 
Školní rok 2019/2020
 Ředitel ZŠ a MŠ  Mgr. Jan Krtička
 Statutární zástupce ŘŠ  Mgr. Klára Mašanská
 Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu-MŠ  Danuše Polcarová

 

Třídní učitelé 

 

 Mgr. Martina Čechová
I. A
 Mgr. Lenka Ullmannová I. B
 Mgr. Jitka Mračková
II. A
 Mgr. Radka Hetzerová
II. B
 Mgr. Alena Nováková
III. A
 Mgr. Pavlína Gabrielová III. B
 Mgr. Monika Křížková IV.
 PaedDr. Jana Mejzlíková
V. 
 Mgr. Jana Vokrouhlíková VI. A
 Mgr. Lucie Hoblíková VI. B
 Mgr. Lenka Princlíková VII.
 Mgr. Ivana Zakouřilová VIII. A
 Ing. Lenka Čekalová VIII. B
 Mgr. Eva Karfilátová IX.

 

 Bez třídnictví

 Mgr. Věra Řeřichová  Bc. Lenka Hellerová
 Mgr. Karel Švec  Mgr. Oksana Kaplanová
 Mgr. Veronika Studená
 

 

 Asistentky ped. ZŠ

 Kateřina Petrů  Bc. Soňa Hájek
 Bc. Martina Boublíková  

 

 Učitelky MŠ

 Anna  Ulrichová
 Alena Mračková
 Bc. Petra Roubalová
 Olga Štrbová, DiS.
 Jana Balonová

 

 Vychovatelky ŠD

 Hana Hrušková  vedoucí vychovatelka
 Mgr. Jana Kotálová
 Věra Karasová

 

 Účetní ZŠ a MŠ  Erzsébet Stránská

 

 Školník ZŠ a MŠ  Petr Tománek

 

 Uklízečky      Lenka Hanzlíčková  MŠ 
 Bohuslava Uhlířová  
 Lada Vaňková
 Vlasta Mindlová
 Olga Koubová

 

 Školní jídelna  Martina Koubková
 vedoucí ŠJ
 Simona Ouzká  vedoucí kuchařka
 Kamila Peterová
 Jana Šourová
 Věra Bílková
 Eva Vokáčová  

 

VPP  Lenka Chudobová, Jana Dytrychová

 

Správci kabinetů Čj + Hv Mgr. Lenka Princlíková
M Mgr. Eva Karfilátová
Vv Mgr. Lucie Hoblíková
D + Ov + Rv Mgr. Věra Řeřichová
Př + Ch Mgr. Ivana Zakouřilová
Pp PaedDr. Jana Mejzlíková
Cizí jazyky Ing. Lenka Čekalová
Z Mgr. Jana Vokrouhlíková
Kabinet 1. stupeň Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Tč + F + Tv Mgr. Karel Švec
ŠD Hana Hrušková

 

Sklady, učebny a ostatní místnosti Danuše Polcarová
ŠD Hana Hrušková
Hudebna Mgr. Lenka Princlíková
Cvičná kuchyňka Mgr. Lucie Hoblíková
Počítačová učebna Ing. Lenka Čekalová
Učebna F + Ch Mgr. Karel Švec
Učebnice 1. stupeň Mgr. Martina Čechová
Učebnice 2. stupeň Mgr. Lenka Princlíková
Školní potřeby Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Zdravot. materiál Mgr. Alena Nováková