Personální složení

 
Školní rok 2020/2021
 Ředitel ZŠ a MŠ  Mgr. Jan Krtička
 Statutární zástupce ŘŠ  Mgr. Klára Mašanská
 Zástupce ŘŠ pro předškolní výchovu-MŠ  Danuše Polcarová

 

Třídní učitelé 

 

 Mgr. Alena Nováková
I. A
 Mgr. Lenka Hnilicová I. B
 Mgr. Martina Čechová
II. A
 Mgr. Lenka Ullmannová
II. B
 Mgr. Jitka Mračková
III. A
 Mgr. Radka Hetzerová III. B
 PaedDr. Jana Mejzlíková IV. A
 Mgr. Pavlína Gabrielová
IV. B
 Mgr. Monika Křížková V.
 Mgr. Eva Karfilátová VI. 
 Mgr. Jana Vokrouhlíková VII. A
 Mgr. Lucie Hoblíková VII. B
 Mgr. Lenka Princlíková VIII. 
 Mgr. Ivana Zakouřilová IX. A
 Ing. Lenka Čekalová IX. B

 

 Bez třídnictví

 Mgr. Věra Řeřichová  Bc. Lenka Hellerová

 

 Mgr. Karel Švec  Bc. Lenka Martincová

 

 Asistentky ped. ZŠ

 Kateřina Petrů  Bc. Soňa Hájek
 Bc. Martina Boublíková  

 

 Učitelky MŠ

 Anna  Ulrichová
 Alena Mračková
 Michaela Štrbová, DiS.
 Olga Štrbová, DiS.
 Jana Balonová

 

 Vychovatelky ŠD

 Hana Hrušková  vedoucí vychovatelka
 Mgr. Jana Kotálová
 Věra Karasová
 Mgr. Radka Milotová

 

 Účetní ZŠ a MŠ  Erzsébet Stránská

 

 Školník ZŠ a MŠ  Petr Tománek

 

 Uklízečky      Lenka Hanzlíčková  MŠ 
 Bohuslava Uhlířová  
 Lada Vaňková
 Vlasta Mindlová
 Olga Koubová

 

 Školní jídelna  Martina Koubková
 vedoucí ŠJ
 Simona Ouzká  vedoucí kuchařka
 Kamila Peterová
 Jana Šourová
 Věra Bílková
 Eva Vokáčová  

 

Vrátnice  Lenka Chudobová

 

Správci kabinetů Čj + Hv Mgr. Lenka Princlíková
M Mgr. Eva Karfilátová
Vv Mgr. Lucie Hoblíková
D + Ov + Rv Mgr. Věra Řeřichová
Př + Ch Mgr. Ivana Zakouřilová
Pp PaedDr. Jana Mejzlíková
Cizí jazyky Ing. Lenka Čekalová
Z Mgr. Jana Vokrouhlíková
Kabinet 1. stupeň Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Tč + F + Tv Mgr. Karel Švec
ŠD Hana Hrušková

 

Sklady, učebny a ostatní místnosti Danuše Polcarová
ŠD Hana Hrušková
Hudebna Mgr. Lenka Princlíková
Cvičná kuchyňka Mgr. Monika Křížková
Počítačová učebna Ing. Lenka Čekalová
Učebna F + Ch Mgr. Karel Švec
Učebnice 1. stupeň Mgr. Martina Čechová
Učebnice 2. stupeň Mgr. Lenka Princlíková
Školní potřeby Mgr. Lenka Ullmannová
Mgr. Radka Hetzerová
Zdravot. materiál Mgr. Alena Nováková