Režim školní družiny

05.30 – 07.20 Volné hry
11.25 – 11.35 Převzetí dětí
11.35 – 12.00 Hygiena, oběd 1 skupiny
12.00 – 12.20 Odpočinková činnost, četba
12.20 – 13.00  Herní program 1 skupiny
Hygiena, oběd 2 skupiny
13.00 – 14.00  Zájmová činnost – výtvarná, tělovýchovná
Rekreační činnost – pobyt na školním hřišti
14.00 – 15.00 Volné hry v oddělení
15.00 – 16.00 Sloučená oddělení – klidová činnost