Školní družina

1. Provoz školní družiny
  5.30 – 7.45 hodin
11.25 – 16.00 hodin

2. Organizace provozu ŠD
Vedoucí vychovatelka ŠD – Hana Hrušková

a) Oddělení ŠD
I. oddělení – 1.A, 2.B – Věra Karasová
II. oddělení – 2.A, 4.A, 5.A 1/2 – Jana Kotálová
III. oddělení – 3.B, 4.B, 5.A 1/2 – Hana Hrušková
IV. oddělení – 1.B, 3.A – Radka Milotová

b) Výchovné zaměření ŠD
– výchova ke komunikaci
– rozvoj estetického cítění
– ochrana přírody a poznávání okolí školy
– sportovní činnost

c) Činnost ŠD
– odpočinková činnost (po obědě)
– rekreační činnosti
– zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka
– příprava na vyučování (didaktické hry, v případě souhlasu rodičů
vypracování domácích úkolů)

d) Další činnosti
– spolupráce s třídními učitelkami (seznámení s řádem a provozem školní družiny)
– praktické procvičování dovedností a znalostí
– sportovní aktivity (vybíjená, kopaná, atletika, hry v přírodě, soutěže a turnaje)
– výtvarné činnosti (využití nových výtvarných technik, výzdoba ŠD a chodby)
– dárečky na Vánoce a k zápisu dětí do 1.třídy
– krátkodobé i celoroční projekty

Všechny činnosti jsou přizpůsobené aktuální situaci (počasí) a vyplývají především ze zájmu dětí.