Informace k ozdravnému pobytu 2018

Organizuje ZŠ a MŠ Černcice

Hlavní vedoucí: Mgr. Karel Švec – svecflorbal@seznam.cz, tel. 603 746 468

Personální zajištění: kvalifikovaný pedagogický a zdravotnický dozor, instruktor lyžování

Pobyt je zajištěn v hotelu „U ZVONU“ v DOLNÍM DVOŘE – od soboty 27. 2. do pátku 2. 2. 2018.

Finance: Záloha ve výši 3 600,- Kč by měla pokrýt dopravu a ubytování v plné výši. V případě většího počtu se zlevní doprava. Zálohu je potřeba zaplatit do 15. 1. 2018. Pro všechny budu žádat o příspěvek obce, který zlevňuje pobyt žákům od 300,- Kč výše. Týká se žáků z obcí poskytující dotaci na ozdravný pobyt.

Placení zálohy: můžete si zvolit způsob splátek

2 splátky 1 splátka
2 000,- Kč do 20. 12. 2017 kdykoliv do 15. 1. 2018
1 600,- Kč do 15. 01. 2018

Upřednostňujeme využít bezhotovostní převod celé částky nebo splátek na účet školy.

spojení: 3267930227/0100     variabilní symbol: 2018     platba označena jménem žáka

Po příjezdu na hotel se bude vybírat od každého žáka 2 300,- Kč na ski pas, výlet do bazénu, večerní lyžování a místní dopravu. V případě, že částku nevyčerpá, bude mu před odjezdem zbytek vrácen.

Běžecký výcvik zajistí škola – boty, lyže.

Doklady: 

  1. Seřízení lyží – můžete odevzdávat průběžně do 20. 1. 2018
  2. Doklad o zdravotní způsobilosti – do 22. 1. 2018 – nesmí být starší než 1 rok
  3. Souhlas rodičů o výjezdu – průběžně do 22. 1. 2018
  4. Prohlášení o bezinfekčnosti – nesmí být starší než 3 dny do odjezdu

                                                                                    Vedoucí ozdravného pobytu: Mgr. Karel Švec