Přespolní běh 2017 – okresní kolo

Ve čtvrtek 5. 10. 2017 se v Krásném Dvoře uskutečnil Okresní přebor v přespolním běhu. V kategorii II/D nastoupilo celkem šest týmů. Naše družstvo kat. II/D ve složení: Anna Čechová, Barbora Gloserová, Nikola Vo, Hana Řezníčková, Alžběta Bidrmanová a Veronika Karfíková obsadilo páté místo. Veronika Karfíková obsadila krásné první místo v jednotlivcích a byla oceněna.

Děvčatům patří poděkování a pochvala za vzornou reprezentaci školy.

Doprovod: Věra Karasová

Fotogalerii z akce si můžete prohlédnout v záložce  „Fotogalerie 2017/2018“ nebo zde: Přespolní běh 2017 – okresní kolo