Zájmové útvary

Školní rok 2017/2018

Anglický jazyk Mgr. Hetzerová pondělí 12:50 – 13:35 II.
úterý 12:00 – 12:45 I. A
středa 12:00 – 12:45 I. B
Šikovné ruce pí Paurová čtvrtek (1 x za 14 dní) 13:00 – 14:30 II. – IV.
Florbal Mgr. Švec středa 13:20 – 14:20 VI. + VII.
pátek 13:20 – 14:20 III. – V.
Zpěvohrátky Mgr. Gabrielová středa (1 x za 14 dní) 13:00 – 13:45 II. + III.
Mladý zdravotník Mgr. M. Nováková středa  13:00 – 13:45 II. – V.
Výtvarně – Dramatický Mgr. A. Nováková středa (1 x za 14 dní) 13:00 – 14:30 I. + II.
Turistický Mgr. Ullmannová

A. Ogieglová

víkendové akce   podle zájmu