Zájmové útvary

Školní rok 2018/2019

Výtvarně – dramatický Mgr. A. Nováková středa  13:00 – 13:45 I. , II., III.
Zpěvohrátky Mgr. Gabrielová středa 13:00 – 13:45 I. , II., III.
Anglický jazyk Mgr. Hetzerová pondělí 12:00 – 12:45 I.
středa 12:50 – 13:35 II.
Základy práce s PC Ing. Čekalová středa 13:00 – 13:45 III.
Turistický Mgr. Ullmannová, Ogieglová víkend, svátky, prázdniny    
Mladý zdravotník Mgr. M. Nováková středa 13:00 – 13:45 I. stupeň
Florbal Mgr. Švec středa 13:30 – 14:15 VI., VII.
pátek 13:30 – 14:15 III., V.
Žurnalistický – školní noviny Mgr. Hoblíková pátek (1 x za 14 dní) 13:20 – 14:15 II. stupeň