Víceúčelové hřiště

Velmi pěkný dárek dostaly 1. června  děti  naší  ZŠ a MŠ ke svému  svátku.  Tohoto dne se uskutečnilo předání víceúčelového hřiště zřizovatelem (Obec Černčice).

Na hřišti s umělým trávníkem lze provozovat řadu míčových her – např. malá kopaná, florbal, tenis, badminton, házená, košíková, vybíjená, přehazovaná či odbíjená.

Hřiště bylo vybudováno firmou Linhart spol. s r.o., Brandýs nad Labem. Stavební práce probíhaly v měsíci dubnu a květnu (předání proběhlo 29. 5.), na základě smlouvy o dílo, v rámci veřejné zakázky malého rozsahu. Celková cena (bez DPH) byla 1 046 700 Kč.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout průběh prací (10. 5., 22. 5., 26. 5.) i slavnostní otevření hřiště dne 1. 6. 2017.

Fotogalerie z dnešního dne ke shlédnutí zde: Víceúčelové hřiště nebo v záložce „Fotogalerie 2016/2017“.