Vyučování pátek 22. prosince

I. stupeň vánoční besídky, konec v 11:25 hod.

II. stupeň – první dvě vyučovací hodiny podle rozvrhu, třetí hodina – vánoční besídky, čtvrtá a pátá vyučovací hodina – sportovní akce.

Ukončení na II. stupni ve 12:20 hod.