Vycházející žáci

Přijímací řízení 2016/2017 – stručný přehled

Tiskopisy přihlášek:

Jsou k dispoziti na webových stránkách MŠMT, webových stránkách příslušných středních škol, prodejen SEVT či na webových stránkách naší školy. Žáci a jejich rodiče si mohou vyplnit příhlášku sami, anebo po dohodě vytištění a kompletní vyplnění zajistí naše škola (zákonní zástupci i žáci sami musí přihlášku podepsat a doplnit termín přijímacího řízení zvolené střední školy, pokud příslušná SŠ koná jednotné přijímací testy, termín se uvádět nemusí.

Počet přihlášek:

Žák má možnost podat do 1. kola max. dvě  přihlášky (lze podat obě přihlášky i na různé obory téže školy. Obě přihlášky musí být totožné (se stejným pořadím škol).

 

Novinky v přijímacím řízení ve školní roce 2016/2017:

 • sjednocení termínu pro předkládání přihlášek do oboru vzdělání bez talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení
 • konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou 
 • přípravu zadání testů zajistí Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • jednotné zkoušky se konají formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace
 • jednotná zkouška se koná v prvním kole přijímacího řízení, ve 2 termínech, které stanoví MŠMT do 30. září předchozího kalendářního roku
 • jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám
 • hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče nejméně 60% a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou nejméně 40%
 • v oboru vzdělání Gymnázium se sportovní přípravou se konají talentové zkoušky v pracovních dnech od 2. ledna a nově do 15. února
 • mění se termín pro přijímací zkoušky do oborů vzdělání bez talentové zkoušky v prvním kole přijímacího řízení – konají se v pracovních dnech od období od 12. dubna do 28. dubna

V platnosti zůstává:

 • vyhlášení výsledku přijímacího řízení u přijatých uchazečů formou vydání seznamu přijatých uchazečů i zasílání písemného rozhodnutí jen nepřijatým uchazečům nejdříve 22. dubna
 • potvrzování zájmu o školu zápisovým lístkem přijatým uchazečem do 10 pracovních dnů ode dne oznámení o přijetí
 • vydávání zápisového lístku základní školou nebo krajským úřadem a možnost uplatnění zápisového lístku je jen jednou (výjimka, kdy jej uchazeč může vzít zpátky pro uplatnění na druhé škole, je pokud bylo jeho odvolání úspěšné a v případě uchazeče, který po uplatnění zápisového lístku do oboru s talentovou zkouškou byl následně přijat do oboru vzdělání bez talentové zkoušky)
 • termín talentových zkoušek do oborů skupiny 82 Umění a užité umění je od 2. ledna do 15. ledna
 • termín talentových zkoušek do oborů vzdělání konzervatoří je od 15. ledna do 31. ledna
 • termín pro školní přijímací zkoušky v oborech vzdělání bez talentové zkoušky a bez maturitní zkoušky, se konají v prvním kole přijímacího řízení v období od 22. dubna do 30. dubna

Podrobné informace o přijímacím řízení 2016/2017:

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky – 1.  2. termín 2017

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky – náhradní termíny 2017  

http://www.msmt.cz

http://www.cermat.cz

Ke stažení:

Vyhláška č. 671/2004 Sb. o organizaci přijímacího řízení

Formulář přihlášky pro denní studium

Formulář přihlášky pro studium s talentovou zkouškou

Databáze škol:

http://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly

http://www.infoabsolvent.cz

http://www.atlasskolstvi.cz

http://www.stredniskoly.cz

Testy k volbě povolání a příprava na přijímací zkoušky:

http://www.scio.cz

http://www.zkousky-nanecisto.cz/

Výchovná poradkyně: Mgr. Věra Řeřichová