Rozvrhy hodin

Platnost od 4. 9. 2017

1. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50  14:00-14:45
Pondělí  Čj Čj  Hv         
Úterý  Čj Čj Prv         
Středa  Čj M Tv  Čj         
Čtvrtek  Čj  M  Tv Prv         
Pátek  Čj  M  Vv Čj         

 

1. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí  Čj Vv  Prv         
Úterý  Čj Hv  Čj         
Středa  Čj Čj   M Tv         
Čtvrtek Čj  Čj  Tv  Prv         
Pátek Čj   Pč Čj         

 

2. TŘÍDA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Čt Prv        
Úterý Čj M Čt Tv        
Středa Čj M Vv Čt Hv      
Čtvrtek Čj M Prv Čt Pč/Tv      
Pátek Čj Pč/Tv M Čt/Ps        

 

3. 
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20  12:30-13:15 13:05-13:50  14:00-14:45
Pondělí Čj M Tv/Pč Aj Čt      
Úterý Čj Aj M Čt/Ps Hv      
Středa Čj Tv M Prv        
Čtvrtek Čj M Vv Aj Čt      
Pátek Čj M Pč/Tv Prv Čt/Ps      

 

4. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Vl Aj Čt  Tv    
Úterý M Čj Inf      
Středa Čj M Hv ČJ sl. AJ      
Čtvrtek M Čj Aj Vl  Čt      
Pátek Tv Čj M Vv Vv      

 

4. B
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj Aj M Hv      
Úterý Čj Tv M Vl     Vv Vv
Středa Čj Aj M Inf      
Čtvrtek Čj M Vl Tv Čt      
Pátek Čj Aj M Čj Čt      

 

5. třída 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Aj Tv Čj      
Úterý Čj M Vl Hv      
Středa Čj M Aj Čj      
Čtvrtek Čj Aj Vv Vv     Tv/Inf
Pátek Čj M M Tv/Inf Vl      

 

6. A
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj M Inf D   Tvh/Hvd Aj
Úterý Čj Z Vkzh/Tvd F M      
Středa Aj Čj Ov D    
Čtvrtek M Tvh/Vkzd Čj Aj F      
Pátek M Čj Z Tvd/Hvh Vv Vv    

 

6. B 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí M Čj F Z   Tvh/Hvd Ov
Úterý Aj D Tvd/Vkzh Čj M      
Středa Čj Aj F Z      
Čtvrtek Čj Vkzd/Tvh M D Inf   Vv Vv
Pátek Aj M Čj Tvd/Hvh      

 

7. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Čj Rj/Nj M Tvd   Z Ov
Úterý M F Čj Aj Tvh   Vč/Sh Vč/Sh
Středa M Aj Hv Tvd D    
Čtvrtek Rj/Nj Čj Vv Vv   F Z
Pátek Aj Čj M D Tvh      

 

8. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí ČJ Tvh/Vkzd Rj M Aj   D Tvd/Vkzh
Úterý Čj Ch F M   Z Ov
Středa Tvd Čj M Aj Inf/Sp Vv    
Čtvrtek Tvh M F Nj/Rj Ch   Za/Tč Zs/Tč
Pátek Z Aj D Čj Hv    

 

9. TŘÍDA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
7:45-8:30 8:40-9:25 9:45-10:30 10:40-11:25 11:35-12:20 12:30-13:15 13:05-13:50 14:00-14:45
Pondělí Tvd Čj Ov Rj/Nj F   Aj D
Úterý Tvh Aj M Z Vv   Svs/Spř Svs/Spř
Středa Ch M Čj Nj/Rj F Tvd    
Čtvrtek Čj Z Hv Ch M   D
Pátek Čj M Inf/Sp Aj Tvh