Základní škola a Mateřská škola Černčice, okres Louny

Novinky

Zeměpisná olympiáda

Dne 8. 3. 2017 proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií. Kategorie A – 6. třída, kategorie B – 7. třída a kategorie C – 8. a 9. třída. V první části, která byla zaměřena na orientaci…
Číst více

Zápis do 1. ročníku

Zápis je určen pro děti narozené do 31. 8. 2011. Uskuteční se v pátek 7. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hod. v přízemí ZŠ. K zápisu přineste rodný list dítěte, občanský průkaz a průkaz zdravotní pojišťovny. Škola mimo základní výuku podle…
Číst více

Výtvarný projekt: Zahrada

Žáci naší školy se zúčastnili výtvarného projektu na téma „Zahrada“. Výstava byla zahájena 14. 3. 2017 v prostorách Městské knihovny v Lounech. Výstava potrvá do září 2017. Na výstavu byly odeslány práce těchto žáků: 1. A Magdaléna Dvořáková 5. tř. Karolína Žáčková…
Číst více

Laboratorní práce z fyziky – VI. třída

Žáci 6. ročníku se v rámci laboratorní práce z fyziky naučili měřit další fyzikální veličinu, hmotnost. Pracovali ve skupinách a určovali hmotnost 2 pevných těles a hmotnost kapaliny pomocí rovnoramenných vah. Správnost vážení si potom zkontrolovali na digitální váze.      …
Číst více

Pohár ve florbalu – krajské kolo

Turnaj proběhl 13. 1. 2017 ve Sportovní hale v Teplicích. Do krajského kola postoupilo 12 nejlepších družstev z 88 přihlášených Náš tým ve složení: Veronika Hanusová, Radek Vyšata, Jan Kladivo, Radim Podaný, Jan Taussig, František Hruška, Jakub Samuel a Richard Cach obsadil deváté…
Číst více

Dort jako malovaný – výtvarná soutěž

I letošní školní rok byla vyhlášena výtvarná soutěž, do které se mohli zapojit žáci z prvního i druhého stupně ZŠ. Téma „Dort jako malovaný“ přilákalo mnoho soutěžících. Žáci vytvořili překrásné práce, které si můžete prohlédnout v naší fotogalerii. Celkem bylo…
Číst více

Vánoční besídky – I. stupeň

Ve čtvrtek 22. 12. 2016 proběhl na prvním stupni projektový den „Lidové zvyky a tradice“. Děti si ve svých třídách povídaly o vánočních zvycích, zpívaly koledy, vyráběly vánoční ozdoby, svícny a hvězdy. Děti poseděly u vánočního cukroví a rozbalily si…
Číst více

Mikulášská nadílka

V pátek 2. 12. 2016 proběhla v naší škole Mikulášská nadílka. Pro naše žáky si ji připravili žáci deváté třídy. Jednotlivé třídy navštívil Mikuláš společně s čerty a anděly. Na prvním stupni byli žáci odměněni sladkostmi a zlobivým žákům pekelníci…
Číst více

Z akcí turistického kroužku

24. 09. 2016 se turistický kroužek vypravil do Libochovic, kde děti měly možnost zhlédnout výstavu na téma „Ze života aristokratických dětí“ a velký úspěch u dětí měla výstava sběratelských panenek. 28. 09. 2015 děti navštívily obec Pátek nad Ohří, kde si…
Číst více

Okresní kolo ve florbalu dívek

Dne 9.11.2016 se odehrál okresní  turnaj ve florbalu-dívky. Pořadatelem turnaje byla ZŠ Přemyslovců Louny. Náš tým kategorie starší dívky ve složení: Markéta Posledníková, Eliška Rulfová, Nela Ditrichová,Martina Kohelová, Adéla Čáslavková,Adéla Kučerová,Tereza Podaná,Dominika Vyšatová,Lenka Nagyová a Kateřina Marková obsadil třetí místo….
Číst více

Ředitelské volno 18. 11. 2016

Ředitel ZŠ a MŠ Černčice vyhlašuje dle § 24, odst. 2 zák. 561/2004 Sb., (školský zákon) ředitelské volno pro žáky ZŠ na pátek 18. 11. 2016 z provozně-organizačních důvodů. Mateřská škola a školní jídelna budou mimo provoz.  

Sportovní hry – turnaj v bowlingu

V rámci hodiny „Sportovní hry“ se uskutečnil turnaj v bowlingu v Novém světě Louny. Proběhlo utkání žáků se „Senior klub Louny“. Družstvo chlapců skončilo na třetím místě a děvčata obsadila páté místo. První, druhé a čtvrté místo patřilo seniorům. Každé…
Číst více

Ozdravný pobyt 2017

Vážení rodiče, také v letošním školním roce se uskuteční pro žáky ozdravný pobyt se zaměřením na lyžování v Krkonoších – Dolní Dvůr (hotel Morava).  Termín: 21. 1. – 27. 1. 2017 Škola vlastní určitý počet lyží a bot, které je…
Číst více