Vyhlášení volných dní (ředitelské volno)

Ředitel školy, dle ustanovení § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), vyhlašuje z technických a provozních důvodů volný den pro žáky a to

ve čtvrtek 2. května a v pátek 3. května 2019

Mateřská škola a školní jídelna zůstává ve výše uvedených dnech ředitelského volna v provozu.

Mgr. Jan Krtička, ředitel ZŠ a MŠ Černčice

V Černčicích 09. 04. 2019

Vyhlášení volných dní (dokument ke stažení)