30 let svobody v Lounech – výtvarná soutěž

Naše škola se zúčastnila soutěže, kterou vyhlásilo město Louny ve spolupráci s divadlem pod záštitou starosty města Loun pana Jandy pod názvem „30 let svobody v Lounech“. Z naší školy se zúčastnilo 25 žáků, kteří vytvořili skupinové práce i samostatné.

Na slavnostním večeru v divadle v Lounech bylo předáno ocenění 12 žákům. Jednalo se o cenu starosty Loun pana Jandy.

Ocenění žáci byli: z 8.A: Hrazdírová Tereza, Hrazdírová Markéta, Hořínková Nella, Podlašecký Matěj, Krátká Iveta, Koubková Veronika, Jankovský Ondřej, Pochobradská Karolína, Kamyshan Vladyslava – kolektivní práce. Z 9.tř.: Natálie Šírková, Marie Vacková, Vojtěch Pavlíček – kolektivní práce. Vstupní halu Vrchlického divadla v Lounech zdobí i práce žáků z 8.B: Jan Taussig, Radek Klokočník, Eliška Jelenová, Miluše Bačová,Adéla Šťastná, Jakub Samuel, Radek Růžička, Karolína Žáčková, Richard Cach.

Všem žákům naší školy patří velká pochvala za vzornou reprezentaci školy ve výtvarné soutěži u příležitosti 30 let svobody v Lounech.

                                                                                                                       Mgr. Klára Mašanská