Informace pro rodiče žáků 1. stupně

Od 25. května bude škola znovu otevřena pro žáky prvního stupně základní školy. Pro přítomnost žáka ve škole je nezbytné čestné prohlášení, které naleznete na webových stránkách školy v sekci rodiče nebo je ke stažení zde: Stáhnout čestné prohlášení a nejpozději do 18. 5. 2020 informovat třídní učitele o zájmu docházky ve škole. Čestné prohlášení si můžete také vyzvednout u ekonomky školy v pracovních dnech od 8.30 do 10.30 hod. nebo po domluvě na tel. čísle 415 676 118.
 
Organizační a hygienická opatření
Provoz školy bude od 25. května 2020 od 7.00 do 15.30 hod., žáci budou první den rozděleni do skupin a složení těchto skupin je neměnné do konce června 2020. Skupiny budou vést pedagogičtí pracovníci školy. Třídní učitelé povedou výuku dosavadním způsobem, tedy vzdáleně.
Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními, zejména zakrytí úst a nosu ochrannými prostředky (dále jen „rouška“), dodržení odstupů 2 metry. Zákonní zástupci nevstupují do budovy školy a po příchodu do školy každý žák použije dezinfekční prostředek, který je připraven u vchodu do školy a do učebního pavilonu. V šatně se žáci přezují a neprodleně odcházejí do příslušných skupin a tříd. Během celého dne musím mít žáci minimálně dvě „roušky“ a svůj obal pro možnost odložení „roušky“. Všichni žáci se budou řídit pokyny pedagogických pracovníků.
 
Školní stravování
Školní jídelna bude v provozu také pro žáky prvního stupně. Je však nezbytné přihlásit žákům obědy nejpozději do 18. 5. 2020 emailem na jidelna@zscerncice.cz nebo na tel. čísle 415 676 147.
 
Školní družina
Ranní školní družina v době od 25. května do 30. června 2020 nebude v provozu. Po dopolední činnosti přebírá skupinu další pedagogický pracovník a pokyny pro vyzvedávání žáků budou umístěny u hlavního vchodu do budovy školy. Odpolední činnost školy je do 15.30 hod.
 
             Vedení ZŠ a MŠ Černčice