Školní jídelna

POKLADNÍ  HODINY

06:30 – 07:45 hod.
09:30 – 11:00 hod.

 

VÝDEJ  OBĚDŮ

 do jídlonosičů  10:30 – 11:00 hod.
 pro MŠ  11:00 – 11:20 hod.
 pro ZŠ  11:30 – 13:30 hod

Kategorie se počítají podle věku strávníka vždy ke konci školního roku, tj. od 1.9. do 31.8

CENY  OBĚDŮ  PODLE  KATEGORIÍ k 1. 11. 2021

MŠ 6 let  přesnídávka 10 Kč
   oběd 21 Kč
   svačina   9 Kč
   celodenní 40 Kč
MŠ 7 let  přesnídávka 11 Kč
   oběd 23 Kč
   svačina 10 Kč
   celodenní 44 Kč
 ZŠ  7-10 let oběd 26 Kč
   11-14 let oběd 28 Kč
   15 let a více 29 Kč
 Zaměstnanci ZŠ a MŠ   22 Kč
 Zaměstnanci OÚ   30 Kč
 Důchodci   40 Kč
 Cizí strávníci   54 Kč
 Důchodci (býv. zam. DUCZ)   29 Kč
 Důchodci (býv. zam. DUZA)   40 Kč

ZÁLOHY  NA  MĚSÍC

 Žáci ZŠ  7-10 let 520 Kč
 Žáci ZŠ  11-14 let 560 Kč
 Žáci ZŠ  15 let a více 580 Kč
 MŠ  6 let 800 Kč
 MŠ  7 let 880 Kč
 Zaměstnanci MŠ a ZŠ   440 Kč

 

Vydávání obědů v naší jídelně probíhá pomocí bezdotykového čipu. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč. Použitý čip není zpětně vykupován. Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní doklad, na který si může oběd vyzvednout. Ale když čip ztratí, okamžitě to nahlásí vedoucí ŠJ, která čip zablokuje a žák si musí koupit čip nový.

Stravné se může platit formou zálohy z účtu, který je veden u kterékoli banky nebo hotově v pokladně ŠJ. Strávníci, kteří platí stravné formou zálohy z účtu, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Nechtějí-li se stravovat, musí se odhlásit! V případě placení formou zálohy z účtu je nutné nahlásit vedoucí ŠJ číslo Vašeho účtu, z kterého bude platba uskutečněna. Dále si v bance zařídit povolení k inkasu k 15. dni v měsíci a ve Vaší bance nahlásit číslo sběrného účtu, které každý obdrží od vedoucí ŠJ.

Stravné se platí vždy od 25. dne v měsíci do konce měsíce. Přihlašovat a odhlašovat obědy se mohou vždy den předem do 13:30 hod.. Pouze v případě nemoci je možno oběd odhlásit do 7 hodin téhož dne. Pokud si nemocný žák nestihne oběd odhlásit, může si ho vyzvednout pouze v první den nemoci. Další den si musí oběd odhlásit. Změny je možno nahlašovat  na telefonu č. 415 676 147, je možno využít záznamník.