Školní jídelna

POKLADNÍ  HODINY

06:30 – 07:45 hod.
09:30 – 11:00 hod.

 

VÝDEJ  OBĚDŮ

 do jídlonosičů  10:30 – 11:00 hod.
 pro MŠ  11:00 – 11:20 hod.
 pro ZŠ  11:30 – 13:30 hod

Kategorie se počítají podle věku strávníka vždy ke konci školního roku, tj. od 1.9. do 31.8

CENY  OBĚDŮ  PODLE  KATEGORIÍ

MŠ 6 let  přesnídávka   8,- Kč
   oběd 19,- Kč
   svačina   7,- Kč
   celý den 34,- Kč
MŠ 7 let  přesnídávka   9,- Kč
   oběd 21,- Kč
   svačina   7,- Kč
   7  let celý den 37,- Kč
 ZŠ  7-10 let oběd 23,- Kč
   11-14 let oběd 25,- Kč
   15 let a více 26,- Kč
 Zaměstnanci ZŠ a MŠ   19,- Kč
 Zaměstnanci OÚ   30,- Kč
 Důchodci   40- Kč
 Cizí strávníci   51,- Kč
 Důchodci (býv. zam. DUCZ)   29,- Kč
 Důchodci (býv. zam. DUZA)   40,- Kč

ZÁLOHY  NA  MĚSÍC

 Žáci  7-10 let 480,- Kč
 Žáci  11-14 let 520,- Kč
 Žáci  15 let a více 520,- Kč
 MŠ   730,- Kč

 

Vydávání obědů v naší jídelně probíhá pomocí bezdotykového čipu. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč. Použitý čip není zpětně vykupován. Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní doklad, na který si může oběd vyzvednout. Ale když čip ztratí, okamžitě to nahlásí vedoucí ŠJ, která čip zablokuje a žák si musí koupit čip nový.

Stravné se může platit formou zálohy z účtu, který je veden u kterékoli banky nebo hotově v pokladně ŠJ. Strávníci, kteří platí stravné formou zálohy z účtu, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Nechtějí-li se stravovat, musí se odhlásit! V případě placení formou zálohy z účtu je nutné nahlásit vedoucí ŠJ číslo Vašeho účtu, z kterého bude platba uskutečněna. Dále si v bance zařídit povolení k inkasu k 15. dni v měsíci a ve Vaší bance nahlásit číslo sběrného účtu, které každý obdrží od vedoucí ŠJ.

Stravné se platí vždy od 25. dne v měsíci do konce měsíce. Přihlašovat a odhlašovat obědy se mohou vždy den předem do 13:30 hod.. Pouze v případě nemoci je možno oběd odhlásit do 7 hodin téhož dne. Pokud si nemocný žák nestihne oběd odhlásit, může si ho vyzvednout pouze v první den nemoci. Další den si musí oběd odhlásit. Změny je možno nahlašovat  na telefonu č. 415 676 147, je možno využít záznamník.