Menu
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ a MŠ Černčice, okres Louny
Fűgnerova 424, Černčice

Základní informace

Provoz školní družiny

 • 5.30–7.45 hodin
 • 11.25–16.00 hodin

Organizace provozu ŠD

 • vedoucí vychovatelka ŠD – Hana Hrušková

Oddělení ŠD

 • I. oddělení – 1. A, 4. B, 5. A – Věra Karasová
 • II. oddělení – 2. A, 4. A – Mgr. Jana Kotálová
 • III. oddělení – 2 .B,  3. A, 5. B – ved. ŠD Hana Hrušková
 • IV. oddělení – 1. B, 3. B – Michaela Malá

Výchovné zaměření ŠD

 • výchova ke komunikaci
 • rozvoj estetického cítění
 • ochrana přírody a poznávání okolí školy
 • sportovní činnost

Činnost ŠD

 • odpočinková činnost (po obědě)
 • rekreační činnosti
 • zájmové činnosti rozvíjející osobnost žáka
 • příprava na vyučování
  (didaktické hry, v případě souhlasu rodičů vypracování domácích úkolů)

Další činnosti

 • spolupráce s třídními učitelkami
  (seznámení s řádem a provozem školní družiny)
 • praktické procvičování dovedností a znalostí
 • sportovní aktivity
  (vybíjená, kopaná, atletika, hry v přírodě, soutěže a turnaje)
 • výtvarné činnosti
  (využití nových výtvarných technik, výzdoba ŠD a chodby)
 • dárečky na Vánoce a k zápisu dětí do 1.třídy
 • krátkodobé i celoroční projekty


Všechny činnosti jsou přizpůsobené aktuální situaci (počasí) a vyplývají především ze zájmu dětí.