Menu
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ a MŠ Černčice, okres Louny
Fűgnerova 424, Černčice

Cíle a záměry


Cíle

  1. Poznávat a společně sdílet hodnoty, které jsou srozumitelné a přijatelné pro děti i jejich rodiče (samostatnost i odpovědnost, schopnost spolupracovat, úcta ke všem formám života včetně odpovědnosti za svůj život a zdraví, sebeúcta, podpora rodinných vztahů, vzájemné respektování a ohleduplnost, úcta k hodnotám uměleckým i materiálním včetně majetku svého i ostatních, radost z poznávání a touha objevovat, schopnost rozeznat dobro a zlo, optimistické ladění, atd.).
  2. Stanovit si společně s dětmi jasná pravidla spolužití a snažit se o jejich transfer do rodinného prostředí.
  3. Vytvářet prostředí vzájemné důvěry a otevřenosti mezi pedagogy, dětmi i rodiči (v tomto případě považujeme za pedagogy všechny zaměstnance školy).
  4. Snažit se o navázání pozitivního vztahu s každým dítětem, snažit se být pro děti citově významným člověkem a pozitivním vzorem.
  5. Zprostředkovávat dětem prožitky, u kterých převažuje kvalita nad kvantitou a povrchností.

Záměry

  1. Vytvářet příznivé vlivy prostředí, které ovlivňují rozvoj osobností dětí ve smyslu odolnosti proti sociopatologickým vlivům.
  2. Snažit se o maximální informovanost rodičů a o jejich aktivní spolupráci ve smyslu bodu 1.
  3. Hledat cesty dalšího působení ve smyslu bodu 1. u dětí, které odcházející do základních škol a formy spolupráce se základní školou.

Mateřská škola

Mateřská škola

Mateřská škola


Pro zvětšení klikni na obrázek