Menu
ZŠ a MŠ Černčice
ZŠ a MŠ Černčice, okres Louny
Fűgnerova 424, Černčice

Ceny obědů, výdej obědů

Pokladní hodiny

 • 06:30–07:45 hod.
 • 09:30–11:00 hod.

Výdej obědů

 • do jídlonosičů: 10:30–11:00 hod.
 • pro MŠ: 11:00–11:20 hod.
 • pro ZŠ: 11:30–13:30 hod.

Kategorie se počítají podle věku strávníka vždy ke konci školního roku, tj. od 1. 9. do 31. 8.


Ceny obědů podle kategorií k 1. 4. 2023

MŠ 6 let

 • přesnídávka: 14 Kč
 • oběd: 26 Kč
 • svačina: 11 Kč
 • celodenní: 51 Kč

Měsíční záloha: 1 050 Kč

MŠ 7 let

 • přesnídávka: 15 Kč
 • oběd: 29 Kč
 • svačina: 11 Kč
 • celodenní: 55 Kč

Měsíční záloha: 1 100 Kč

 • 6 let: oběd 33 Kč
 • 7–10 let oběd: 33 Kč
 • 11–14 let oběd: 36 Kč
 • 15 let a více: 39 Kč

Měsíční zálohy:

6 let: 660 Kč
7–10 let: 660 Kč
11–14 let: 720 Kč
15–18 let: 780 Kč

Ostatní

 • zaměstnanci ZŠ a MŠ: 25 Kč
 • zaměstnanci OÚ: 50 Kč
 • důchodci (obec): 60 Kč
 • cizí strávníci: 74 Kč
 • důchodci DUCZ(býv. zam. bydlící v obci): 45 Kč
 • důchodci DUZA (býv. zam. nebydlící v obci): 59 Kč

Měsíční zálohy:

zaměstnanci ZŠ a MŠ 500 Kč


Vydávání obědů v naší jídelně probíhá pomocí bezdotykového čipu. Bezdotykový čip si zakoupí každý strávník u vedoucí školní jídelny za 115,- Kč. Použitý čip není zpětně vykupován. Pokud strávník čip zapomene doma, nahlásí to vedoucí ŠJ, která mu vydá náhradní doklad, na který si může oběd vyzvednout. Ale když čip ztratí, okamžitě to nahlásí vedoucí ŠJ, která čip zablokuje a žák si musí koupit čip nový.

Stravné se může platit formou zálohy z účtu, který je veden u kterékoli banky nebo hotově v pokladně ŠJ. Strávníci, kteří platí stravné formou zálohy z účtu, jsou automaticky přihlášení ke stravování. Nechtějí-li se stravovat, musí se odhlásit! V případě placení formou zálohy z účtu je nutné nahlásit vedoucí ŠJ číslo Vašeho účtu, z kterého bude platba uskutečněna. Dále si v bance zařídit povolení k inkasu k 15. dni v měsíci a ve Vaší bance nahlásit číslo sběrného účtu 0100000841/0800.

Stravné se platí vždy od 25. dne v měsíci do konce měsíce. Přihlašovat a odhlašovat obědy se mohou vždy den předem do 13:30 hod.. Pouze v případě nemoci je možno oběd odhlásit do 7 hodin téhož dne. Pokud si nemocný žák nestihne oběd odhlásit, může si ho vyzvednout pouze v první den nemoci. Další den si musí oběd odhlásit. Změny je možno nahlašovat  na telefonu č. 415 676 147, je možno využít záznamník.